26 março 2014

Como cho digo

A campaña "Como cho digo", da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) traballa polo mesmo ca nós: Pola visibilización do uso do galego nos medios de comunicación. Como cho digo ;-) www.comochodigo.eu.

Nenhum comentário:

Postar um comentário